aktualne mioty

  • CHERRY Starsiberia

    Miot R2

    Data urodzenia miotu: 17 października 2022 r.
    Matka: CHERRY Starsiberia*RU
    Ojciec: ŁILIAM Duma Cara*PL