pamiętamy

Kiedyś.......
 
Jeśli mi odejść będzie trzeba, 
Bo odejść kiedyś musi każdy,
To nie daleko, nie do nieba, 
A tylko do najbliższej gwiazdy;
Aby jej blaskiem, jej promieniem.
Choć jeszcze nie wiem, jak to zrobię.
Słać Ci najczulsze zapewnienie,
Że moje serce jest przy tobie.
I choć nas dzielić będą lata, 
Bo wiesz, jak krótko żyją koty.
Postaram się do końca świata,
Zabliźniać rany twej tęsknoty.
 
F. J. Klimek